Dimensiebeheer

Training, coaching en begeleiding


Een reactie plaatsen

Zonder verzet

Het slagveld van het ego is net zo groot als dat er mensen zijn.
De eenheid van de bron net zo groot als één enkel mens.
Collectiviteit met als kern individualiteit.Black Jezus 2 bew.

Advertenties


Een reactie plaatsen

Oorsprong

Pas als ik mijn oorspronkelijkheid (h)erken 

en verantwoordelijkheid neem voor mijn oorsprong,

kan ik mijn verleden een plek geven

en wordt minder afhankelijk van systemen die ons zijn opgelegd.

 

 


Een reactie plaatsen

Gedicht: Leven

Leven

Ik ben het koren en het kaf,
de wind over de velden
Ik ben de zon en ook het graf,
de dagen die wij telden

Ik ben de vagebond, purist,
koloniaal, de alchemist
de laatste ongekende.
Het eeuwig zwijgen als het graf.
Degene zonder huis, komaf.
Naar wie vernoemd is achteraf,
het huis dat wij reeds kenden

Nu wordt het stil en zondermeer
Krijg ik weer kracht
tel al mijn ademtochten weer
voorbij is nu mijn laatst verweer
dank de Godin, en lieve heer
in het diepste van de nacht.

Zal nu weer zijn
een witte reiger in de nacht
Die met het ochtendgloren,
haar eigen spiegelbeeld weer zag.
Opnieuw te zijn geboren.

Dick de Court


Een reactie plaatsen

Gedicht: Gaan

Gaan

 

Ga met de wind, de grijze wolken

Ga met de zon, het zwangere gras

Ga met de vogels in de bomen

Die fluiten of het lente was.

 

Ga om de liefde te vertolken

Ga met het koren, het gewas

Ga met de zachte vleug van het leven

Maar ga om wie jij ooit was.

 

Ga met het leven, deze morgen

Ga met de noodzaak en de last

Ga met de dagen en de uren

Maar ga omdat het bij je past.

 

Ga met je laatste vriend in liefde

Ga omdat je niet meer wist

Dat al die anderen jou zo griefden

Maar ga omdat je die ander ook zo mist.

 

Ga met de ochtend tot in de nevel

Waarop de dauw het antwoord is

Ga met je laatst gekozen optie

Maar ga voorbij je hellenis.

 

Toon je moed aan al die anderen

Die jou beschimpten, vuig en zwaar

Ga met je laatste stukje weten

Zonder jezelf te vergeten

Tot daar, waarop geen antwoord is.

 

 

Dick de Court